Vantaan asunnottomien hyvinvoinnin tuki (Vahti ry) katsoo, että uuden eduskunnan tulee välittömästi tarttua lisääntyvän köyhyyden ongelmaan. Työttömien määrä on laskutavasta riippuen noussut jopa 500 000 henkilöön, ja köyhyydestä kärsii Suomessa virallisesti jo noin miljoona ihmistä. Kyse ei ole pienestä ja marginaalisesta ongelmasta, vaan köyhyys ja sen torjuminen koskettavat meitä kaikkia.

Vahti ry:n mielestä Suomen uuden eduskunnan ja hallituksen on heti otettava tehtäväkseen kattavien sosiaali- ja terveyspalveluiden takaaminen kaikille tuloista riippumatta ja perusturvan kohottaminen niin, että se vastaa elämisen todellisia kustannuksia. Ihmiset kun eivät elä tilastoissa tai laskelmissa vaan todellisuudessa.

Erityisesti ero laskennallisen ja todellisen tilanteen välillä näkyy asumistuessa, jonka taso on pääkaupunkiseudulla täysin riittämätön, jopa kaupunkien omissa vuokrataloissa asuville. On myös käsittämätöntä, miten vähän nopeimmin kasvavat Espoo, Helsinki ja Vantaa panostavat uusien kunnallisten vuokra-asuntojen tuottamiseen. Kunnallisten vuokra-asuntojen puute vaikeuttaa erityisesti juuri pienituloisimpien asumista ja aiheuttaa siten lisää sosiaalisia ongelmia. Tähän on puututtava valtion toimesta välittömästi.

Työttömien syyllistäminen tilanteestaan tulee lopettaa. Kun jokaista työpaikkaa kohden on kymmenen työtöntä, pitäisi olla selvää, ettei työllistyminen ole henkilön omasta tahdosta kiinni. Tarvitaan lisää työpaikkoja, ei ihmisten syyllistämistä. Uusien työpaikkojen on oltava sellaisia, että niistä saadulla palkalla pystyy tulemaan toimeen. Pelkkä kuntouttava työtoiminta ei ole oikeaa työllisyyden parantamista vaan aivan liian usein silkkaa ihmisten kyykyttämistä.

Vahti ry näkee kansalaisjärjestöt merkittävässä roolissa köyhien ja asunnottomien äänen tuomisessa kuuluville. On tärkeää, että näiden järjestöjen rahoitusta kehittämällä turvataan niille toimintaedellytykset. Järjestöjen vaikutusmahdollisuutta lakien ja palvelujen valmistelussa ja kehittämisessä on lisättävä ja niille on annettava tilaisuus kertoa päättäjille keräämiään kokemuksia ihmisten arjesta.

Vantaalla 27.4.2015
Vahti ry:n vuosikokous