Vantaalla noin 60 prosenttia ruokajonoissa seisovista ovat naisia. Vahti ry:n ruokajakeluissa ilmiö on varsin tuttu. Naisista monet ovat melko iäkkäitä, eikä heillä ole keinoja parantaa toimeentuloaan. Naisten köyhyyttä ei siis voida ohittaa.

Vahti ry on huolissaan hallituksen päätöksistä, jotka heikentävät naisten asemaa työmarkkinoilla. Naisten patistaminen kotiin tekemään yhteiskunnalle lähes ilmaista hoivatyötä, esimerkiksi lastenhoitoa tai omaishoitajan tehtäviä, johtaa naisten köyhyyden lisääntymiseen. Yli 65-vuotiaista takuueläkkeensaajista yli kaksi kolmannesta on naisia. Naiset sijoittuvat usein työelämässä matalapalkka-aloille ja pätkätöihin.                      Kaikki tämä heijastuu myös naisten eläkkeisiin.

Vahti ry kehoittaa hallitusta tarkkaan harkitsemaan suunnittelemiaan leikkauksia. Eläkeläisten asumistuen korotusten jäädyttäminen, yleisen asumistuen tason alentaminen ja esimerkiksi lääkkeiden omavastuuosuuden kasvattaminen saattavat tuntua merkityksettömiltä. Mutta silloin kun tulot lasketaan sadoissa euroissa tai eletään kokonaan ilman tuloja, on jokainen euro merkityksellinen, eikä varaa talouden kiristämiseen ja tehostamiseen enää ole.

Me ruokajakeluiden järjestäjät kohtaamme jatkuvasti ihmisiä, joilla ei enää ole mistä leikata. Vaadimme  että ministerit käyvät budjettineuvotteluja myös ruokajonojen vähäosaisten naisten kanssa. Uskomme, että se voi auttaa ymmärtämään, miten vakavasta asiasta köyhyydessä on kyse.