Suomessa on n. 7500 asunnotonta, joista suurin osa pääkaupunkiseudulla.

Pääkaupunkiseudun vuokrataso on muuhun maahan verrattuna varsin korkea.

On kohtuutonta, että palkasta menee yli 60% asumiskuluihin.

Miten sitten saadaan kohtuuhintaisia asuntoja? Kunnille tarvitaan pitkäaikainen tonttiohjelma, jossa määritellään, mikä osuus asuntotuotannosta on kohtuuhintaisia vuokraasuntoja.

Tarvitaan myös uusia tapoja tuottaa asuntoja esim. konttikodit, kimppa-asuminen ja toimistojen muuntaminen asunnoksi.

40% maksamattomista vuokrista aiheutuneista maksuhäiriöistä on alle 30-vuotiailla.

Täten asumis- ja velkaneuvontaa on kehitettävä, myös ennaltaehkäisevästi. Kansalaistaito on syytä palauttaa oppiaineeksi yläasteelle ja 2. asteen oppilaitoksiin. Nuorisotakuuta on kehitettävä liittämällä siihen myös asumistakuu.

Vahti ry vaatii, että hallitus puuttuu asumisen kalleuteen. Samalla Vahti ry haastaa

yleishyödyllisiä yhtiöitä kuten VVO:ta alentamaan vuokratasoaan ja peräänkuuluttaa myös rakennusyhtiöiden  vastuullisuutta ainaisen voiton maksimoinnin sijaan.