Asumisneuvonta Vantaalla

Asunnottomien asioita hoidetaan yhteistyössä moniammatillisesti. Mukana ovat Vantaan kaupungin toimijoiden ja sosiaalitoimen lisäksi mm. VVA ry (Vailla vakinaista asuntoa ry). Palvelutarpeen arviointitilaisuuksia järjestetään sosiaalityöntekijöiden, sidosryhmien ja käviöiden kesken.      Avainasemassa ovat sosiaalitoimen aikuistyö, työvoimapalvelut, asumispalvelut, kuntouttavat  palvelut, asiointia mahdollistavat matalan kynnyksen palvelut, päihteettömät kokoontumispaikat  jne. Yhteistyössä mukana ovat myös seurakunnan asumisneuvonta ja diakoniatyö. tavoitteena on sopivan asumisratkaisun löytäminen. Kävijä perheineen ohjataan tarvittaessa myös muiden  sosiaa-li ja terveyspalvelujen piiriin.

Ihmisten ponnistelut ja useat yritykset takaisin yhteiskuntaan uuvuttavat ja jopa lamauttavat.   Loppuun palaminen ja useita vaikeita vaiheita läpikäyneen ihmisen asunnottomuus eivät ole otsikoissa uutisoitavia tapauksia.

Syitä asunnottomuuteen on monia mm. luottotietojen menetys, vuokravelat, vaikeus saada kotivakuutus, liian kallis asunto. päihde- ja mielenterveysongelmat heikentävät elämän hallintaa ja siten johtavat usein asunnottomuuteen.

Korona -epidemia on lisännyt ruoka-avun tarvetta ja asunnottomuutta. Neuvontaan on hakeutunet erityisesti yrittäjätaustaisia ihmisiä, joista osa on ollut pakotettu jättämään toiminimensä asiakas-  virran katketessa.

Keskivuokra pääkaupunkiseuden korkotuetuissa, yleishyödyllisissä, sosiaalisin perustein myönnettävissä kohteissa on noin 15 euroa neliötä kohden kuukaudessa. Täten 45 neliön asunnosta vuokraa maksetaan 675 euroa kuukaudessa, lisänä vielä vesimaksut ja sähkö. Helsinki kuuluu asumistukia myönnettäessä korvausluokkaan I, jolloin asumismenoa voidaan hyväksyä yksinasuvalle 520 euroa. Espoo, Kauniainen ja Vantaa kuuluvat korvausluokkaan II, jolloin vastaava taso on 530 euroa. Toimeentulotukiasiakas voi saada kuukausittain haettavaa täydentävää toimeentulotukea, siten että asumismenoiksi voidaan hyväksyä 690 euroa.                                       Entäpä kun neliöitä on enemmän? Tai kuten useimmiten vuokrat ovat edellä mainittua selvästi korkeammat? Täten useat, myös työssäkäyvät, elävät köyhyysrajan alapuolella.

Vahti ry (Vantaan Asunnottomien Hyvinvoinnin Tuki ry) suosittaa ratkaisukeskeisen asumisneuvonnan lisäämistä. Neuvontaa tulee suunnata paitsi nuorille ensimmäistä asuntoa     etsiville, myös heille, jotka ovat jääneet asunnottomiksi. Lisäksi korkotuettuja asuntoja tulee lisätä ja niiden hintakehitystä seurata.

 

Ulla Pyyvaara, VVA ry asumisneuvoja, vahti ry sihteeri

Tiina Tuomela, erikoislääkäri, kaupunginvaltuutettu, Vahti ry puheenjohtaja