Vahti ry (Stödföreningen för de bostadslösas väl i Vanda rf) grundades våren 2012. Föreningens mål är att stöda vandabor som är bostadslösa, utslagna och mindrebemedlade, samt barnfamiljer, studerande, funktionshindrade och äldre bosatta i Vanda, Föreningen förebygger och lindrar bostadslöshet.

Föreningen informerar om strukturella problem i Vanda och vill få beslutsfattare att med sina beslut beakta humana boendeförhållanden, boendets totalkostnader och stöd samt stödverksamhet för boende när det gäller missbrukare och personer med psykiska problem, funktionshindrade, svårt sjuka, utslagna, äldre, låginkomsttagare samt överskuldsatta.
För att förverkliga målet arrangerar föreningen jippon och tillställningar, publicerar information, informerar om saker som har att göra med bostadslöshet, ger rådgivning i frågor som rör boende i samarbete med sociala myndigheter och i samarbete med andra som arbetar med bostadslöshet.

Regler
Bli medlem
Kontaktuppgifter

Vi är en organisation som är partipolitiskt och religiöst obunden, men man får diskutera de här frågorna med oss.

Vi utvidgar vår verksamhet och informerar mer om det senare. Välkomna att beakanta er med vår verksamhet!

Våra lokaler finns i
vahtiyhdistys@gmail.com
gsm:0451658983